PONDOK PESANTREN MANBA'UL ULUM

KLEPEK SUKOSEWU BOJONEGORO JAWA TIMUR

Home

MAKSUD MENYEMBAH ALLAH

Posted by manbaululum on June 1, 2011 at 8:45 PM Comments comments (0)

Mengikut Ahli Tahqiq,  yang dimaksudkan  "Menyembah Allah"bukanlah semata-mata dengan  maksud mendirikan sholat,  berpuasa, berzikir dan menlaksanakan hak-hak yang dituntut oleh syarak,  danbukanlah pula hanya bermaksud kepada pengabdian diri yang berkaitan dengan seluruh hal-ahwal diri sama ada yang berkaitan dengan makhluk atau punyang bersangkutan dengan ketuhanan;  bahkan jika benar-benar ditahqiqmaksud penyembahan itu ialah sesuatu yang melampaui k...

Read Full Post »

MAKSIAT YANG MEMPUSAKAI SIFAT UBUDIYAH

Posted by manbaululum on June 1, 2011 at 8:23 PM Comments comments (0)

Bagi seorang mukmin yang beriman dan punya makrifat dengan Allah, jika mereka  mengerjakan maksiat,  mereka tidak melakukannyamelainkan  kerana terlalai atau tanpa sengaja tuju untuk menderhakaiAllah.  Hal ini jauh bezanya dengan ahli-ahli ghoflah dan ahli al-hijabyang secara terang-terangan mengerjakan maksiat dan dosa hinggakan adayang merasa seronok dan berbangga kerana dapat berbuat maksiat.

Orang mukmin yang beriman bukan begitu.  Mereka terjatuh dalam...

Read Full Post »